วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

แนะนำตัว ชื่อ  น.ส.จารุณี  จัตตุพงศ์
รหัสนักศึกษา 5346701057
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
สาขา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านอายเลา อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
งานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ